Vybrané slová po V

vysoký, zvyk, vy, výr, výskať, vyť, vy(predpona), vydra, vyžla, vyhňa

vyť - vydývať zvuk

viť - vence, dieťa

výr - sova

vír - vodný, vzdušný, prašný

 

Videl som visieť uvitý veniec na vidliach,

keď vo vinici vítali víťaza,

k nemu sa vinula závistlivá víla z vidieku.