Vybrané slová po P

pých, pýtať sa, pýr, kopyto, prepych, pysk, pykať, pytliak, pyramída, pyžamo

pýcha - pyšný

pichá - pichliač

pysk - predná časť hlavy

pisk - na píšťalke, zvuk