Vybrané slová po B

by, aby, byľ, bystrý, Bystrica, Bytča, byť, nábytok, bydlisko, bývať, príbytok, dobytok, obyčaj, kobyla, býk, byvol (16)

bistro - rýchle občerstvenie

bystro - rýchlo

biť- vykonávať pohyb (biť palicou, hodiny, na bubon, dobiť baterku, kredit,..)

byť- existovať, niečím byť, niekde byť (byť v škole, byť pilotom,...)

bidlo - palička, na ktorej sedí vtáčik

bydlo - miesto, kde bývame

dobiť - kredit, baterku, mobil, niekoho palicou

dobyť - hrad, srdce princeznej, uhlie (zmocniť sa)