Sme žiaci 4.B triedy. Našu triedu navštevuje 16 žiakov a jedna pani učiteľka.

Mgr. Anna Pitoňáková

Riško Hamudko Abu Murad

Danka Bartošová

Janko Caban

Vivienka Cinová

Tatianka Ilievová

Aďko Kolenička

Danielka Kováčiková

Samko Malček

Romanka Mojžišová

Lenka Mrvová

Saška Pjaterová

Kevin Pustaj

Nikola Pustajová

Jurko Škvarka

Tamarka Turňová

Jožko Zaslav