Kontakt

Názov školy: Základná škola s materskou školou MPČĽ 35 Brezno

Telefón: 048/6122223

e-mail: zsmpcl@gmail.com