1. 2. 3. 4. 5.
Pondelok PVO AJ SJ/G TV SJ/Č
Utorok SJ/Č SJ/G M VV VV
Streda M PVO TV AJ SJ/Č
Štvrtok SJ/Č SJ/G M HV  
Piatoki SJ/G E/NV M AJ