1. 2. 3. 4. 5.
Pondelok M SJ VLA PRI TV
Utorok AJ SJ M PRV Č
Streda Č AJ SJ PRI HV
Štvrtok Č SJ M INF AJ
Piatoki M ET/NBV Č VV TV