Domáce úlohy

Utorok: 27.10.2020

AJ: časti tela U s. 20

SJ: U s. 27/ Bylina - odpísať príbuzné slová + vymyslieť ďalšie dve

      Biely PZ s. 12 (upozorniť na slovo obilie)

      Oranžový PZ s.16/4

M: U s. 20 Delenie na rovnaké časti - polovica, tretina, štvrtina/ cvičenia 1,2,3,4,5,6 - ústne

     PZ s. 27/1,2,3

 

Piatok: 23.10.2020

M: U s.17 - ústne

        s.18/4 - písomne

Č: Ohňostroj pre deduška + PZ s.19,20

 

Štvrtok: 22.10.2020

Č: Ohňostroj pre deduška

Ohňostroj pre deduška

SJ: U s. 25 Oznam - ústne

       Oranžový PZ s. 15/1,2 

M: U s. 16 - ústne

AJ: opakovanie slovnej zásoby

PLAYTIME - lekcia 2

 

Streda: 21.10.2020

Č: Ohňostroj pre deduška s.33-35

AJ: U s.18,19 - ústne

      PZ s. 18,19 - písomne

      PZ s. 125 - vymaľovať obrázky lekcie 2

      PZ s. 132 - napísať písmená od A po H

SJ: Oranžový PZ s.14 - celá, s. 15/4

      U s. 24/Opakovanie s Opkom Hopkom

     

Utorok: 20.10.2020

SJ: U s.22/Opakovanie s Opkom Hopkom  a 1. prst

          s. 23 - ústne

M: U s. 15 - ústne

      PZ s.26

Č: Môj veľký brat výmyselník + PZ s.17,18 - vystrihnúť a vytvoriť bábky

 

Pondelok: 19.10.2020

M: U s. 14/celá ústne

         s. 15/ 1,2 - písomne

SJ: Oranžový PZ s. 13

       U s. 22/3

 

 

Tomáš Janovic

 

 Preskúšaj si sčitovanie: SČITOVANIE

     Preskúšaj si odčitovanie: ODČITOVANIE

     Preskúšaj si sčitovanie a odčitovanie: SČITOVANIE  a ODČITOVANIE  /addition - sčitovanie, subtraction - odčitovanie/

     Zahraj sa hru: BINGO

     Vyskúšaje túto hru na desiatky a jednotky: ŽRALOK ČÍSEL

     TRÉNUJ ODČÍTANIE DO 100 

     trénuj sčitovanie a odčitovanie do 100: POČÍTANIE

      ČÍTANIE S POROZUMENÍM /ak budeš mať čas a chuť, vyskúšaj si texty na čítanie s porozumením/

     Trénuj odčitovanie: DOPLŇ ČÍSLO 

     Vyber si matematickú operáciu a trénuj: CHYŤ KARTU

    Zabavte sa: MATEMATIKA

    Koľko stihneš vypočítať za 2 minúty: POČÍTANIE S HVIEZDIČKOU

    Zahraj si hru: SUMO 

Zahraj sa hru PEXESO: SČÍTANIE 3 ČÍSEL DO 100

HV: 1 to 30 Learn Number song

Vegetable Song

Fruit Song for Kids