Domáce úlohy

26.11.2018

SJ: Opakovanie čítania zo Šlabikára, čítanie z čítacej kartičky písanú stranu

M: Číselkový domček s. 25, PZ s. 41