Domáce úlohy

DÚ z  27.03.2018

Č: Čítanie o Slovnsku s. 43 - 47

M: U s. 80 - kruh, kružnica, priemer, polomer, stredový bod

     PZ s. 6

SJ: U s. 86

PR: Prečo je hmyz dôležitý s. 53 - 55

DÚ z 28. 03 2018

Č: Čítanie o Slovensku s. 47 - 50

M: PZ s. 7/1

    Do geometrického zošita narysovať 50 kružníc