Domáce úlohy

 
12.06.2019
 
Šlabikár: s. 76,77
Viem, o om čítam s. 18
Matematika modrá: dokončiť po poslednú stranu