Domáce úlohy

DÚ z  15.01.2018

SJ: Dú: U s.49/Diktát

      s. 50/1,2,3,4,5,6,7 - ústne

M: PZ s.49-52 nemusíš si urobiť všetky

     U s. 31/3,7

VL: s. 36,37

      PZ s.10,11