Domáce úlohy

DÚ z  11.10.2017

Č: Maxík s.4-7

M: Násobilka s.4,5

SJ: Domáce precvičovanie s.6/4,5

                                                 s. 7/6,7,8

DÚ z 12.10.2017

Č: Maxík s. 8,9,10 + podčiarknuť vybrané slová

M: Násobilka s. 6,8

                         s. 7/1,2,3,4

DÚ z 13.10.2017

Č: Maxík s. 12,13,27

SJ: Domáce precvičovanie s. 8,9

PR: s. 22